Cepljenje psov proti steklini v času epidemije

Aktualno

OBVESTILO ZA LASTNIKE PSOV

CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI

 

Zaradi izvajanja ukrepov, ki jih je odredila država zaradi epidemije SARS-CoV-2, razglašene dne 12. 3. 2020 je z Odredbo, objavljeno v Uradnem listu, določen način izvajanja nekaterih predpisanih preventivnih ukrepov in ukrepov za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, v delu, ki se nanaša na sistematično spremljanje zdravstvenega stanja živali in vakcinacij.

Tako do konca epidemije oziroma do preklica velja naslednje:
roki za izvedbo cepljenj iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 98/13 in 81/16) v času, ko je razglašena epidemija virusa to je od 12. 3. 2020, ne veljajo. Imetniki psov, ki v času trajanja epidemije niso cepili psa morajo zagotoviti, da bo pes cepljen najpozneje v roku 1 meseca po datumu razglasitve konca epidemije.

Odstopanja ne veljajo za nekomercialne premike psov, trgovanje in izvoz.