UKREPI ZA DOBROBIT ŽIVALI V LETU 2023

Aktualno

BVD- bovine viral diarrhea

 

Govejo virusno drisko (BVD) povzroča virus goveje virusne driske (BVDV). Je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih parkljarjev. Znaki BVD se razlikujejo glede na imunski status izpostavljenih živali in sev okuženega virusa. Inkubacijska doba je približno tri do pet dni. Če so dovzetne živali okužene z virulentnim sevom virusa, se bo bolezen verjetno pojavila kot akutna, huda bolezen s krvavo drisko, visoko vročino (41°C), neješčnostjo živali, razjedami v ustih ter pogosto z respiratornimi obolenji kot so pljučnice in vnetja zgornjih dihal. Nekatere okužene živali lahko poginejo, druge pa si opomorejo, običajno v enem ali dveh tednih. Ker je BVD virusna bolezen, je zdravljenje z antibiotiki neučinkovito.

Glavni težava okužb so breje živali oz. novorojena teleta. Če si breje živali opomorejo, lahko splavijo približno 2 do 4 tedne po izpostavitvi, zlasti če so v drugem trimesečju brejosti. Pri živalih, ki so bile izpostavljene v prvem trimesečju brejosti, lahko  pride do zgodnje embrionalne smrtnosti zarodka in ponovno preidejo v pojatev. Takšne živali težje ponovno postanejo breje.  V kolikor zarodek ne odmre in se normalno povrže predstavlja takšno tele tako imenovanega PI(persistentni izločevalec virusa).  To tele PI bo do konca svojega življenja izločalo veliko virusa BVD, ki lahko nato okuži druge živali. S prodajo teh telet  oziroma odraslih PI-jev bolezen širimo v druge reje govedi.

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo program za  izkoreninjenje goveje virusne diareje, ki je tudi subvencioniran.

Upravičenec, ki bo v letu 2023 izvajal aktivnosti za pridobitev statusa črede, proste BVD, mora do 28. februarja 2023 veterinarski organizaciji predložiti izjavo o izvedbi aktivnosti za pridobitev ali ohranitev statusa črede, proste BVD, na obrazcu iz Priloge 6 uredbe( povezava se nahaja na koncu besedila). Nato  mora imeti opravljeno prvo vzorčenje za pridobitev statusa črede, proste BVD, najpozneje do 31. maja 2023. Če so rezultati preiskav negativni, mora upravičenec izvesti drugo vzorčenje najpozneje do 15. novembra 2023. Prijavo za odvzem vzorcev za drugo vzorčenje mora upravičenec dati veterinarski organizaciji najpozneje do 30. septembra 2023. Če so rezultati preiskav pozitivni, mora upravičenec zagotoviti, da veterinarska organizacija, na katero je dal prijavo za odvzem vzorcev, do 15. novembra 2023 začne z vzorčenjem živali.

 

Spletna povezava do uredbe 2023: