Označevanje živali

Označevanje prosto živečih živali v ujetništvu

Opravljamo registracijo in označevanje prostoživečih živali v ujetništvu.

Označevanje
gospodarskih živali

Opravljamo označevanje govedi in drobnice na terenu.

Označevanje in popis kopitarjev

Opravljamo popis in označitev kopitarjev za izdajo identifikacijskih dokumentov.

Označevanje in registracija hišnih živali

Opravljamo označevanje in registracijo hišnih živali (psi,mačke,dihurji, ...).